Databasefællesskaber: login til forkert samling el. institution

Reindex beror på en række cookies til håndtering af rettigheder og afdelinger.

Hvis der er problemer med at f.eks. elever søger i andet end egen samling, vil der normalt være fejl i et af følgende forhold.

 

Startlink til Reindex ikke korrekt

Man anvender ikke rigtigt link til Reindex fra eget intranet. F.eks. https://reindex.dk/GYMBAS/rss/Portal.php?ColSearch=2 -- hvor ColSearch-parameteren skal være udfyldt med den rigtige værdi.

ColSearch = Collection Search. Det sikres at en person fra dette link kun søger i egen samling.

Se listen over de korrekte links her:

Liste over links og adresser

Herunder skal man være opmærksom på at der kan være en forkert angivelse af startlink i browseren, hvis brugeren genstarter browseren. Desuden kan man anvende forkert link i et gemt bogmærke.

 

Cookies bevares ikke udenfor sessionen 

Reindex-cookies er gyldige ca. to år, men indstillinger i browser eller kioskløsning kan slette cookies, og derfor mistes de vigtige indledende indstillinger.

Reindex  bruger følgende cookies til at fastholde forbindelse til en samling : cDeskCod + cColSearch + cSiteId. Disse cookies skal altid have mindst 1 års varighed før udløb.

 

Cookies ikke tilladt

Hvis cookies ikke er tilladt i ens browser, vil stort set intet fungere rigtigt.

 

Forkert hjemmebibliotek

Hvis brugere tilhører forkert hjemmebibliotek eller afdeling -- f.eks. "Virtuel samling" -- vil dennes søgning og alle søgninger herefter blive udført i den samlede bestand, når vedkommende én gang har været logget ind.

Dette ophæves først når man igen bruger rigtigt startlink, og brugeren er blevet placeret på det rigtige gymnasium.

 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning
Drevet af Zendesk