Linksamling

Her er en kort vejledning i opsætning af en linksamling på bibliotekets webportal.

 

1) Første trin: Aktivering af linksamling som element på portalen

Vælg:

 • System > Systemindstillinger > Landing hjem > Definér Landing

Her er en lang række elementer, som kan aktiveres/deaktiveres og flyttes rundt på siden.

 • Klik øverst til venstre på "Aktivér panel"
  • Klik midterste ikon til højre
  • Vælg "Linksamling"
  • Flyt evt. det nye element til den rigtige plads på siden

Ved de aktiverede paneler/elementer, er der tre ikoner. Ved det midterste kan man angive "rettigheder" for elementet, dvs. man kan definere, hvilke brugergrupper der skal kunne se linksamlingen.

 • Hvis man vælger "Guests," vil alle kunne se linksamlingen uden at være logget ind.
 • Hvis man vælger "Users," vil linksamling først være synlig, når en bruger er logget ind.

Vær opmærksom på at elementet ikke bliver synligt på portalen, blot fordi det er aktiveret. Det sker først, når der er tilføjet poster til linksamlingen.

 

2) Andet trin: Oprettelse af termer til linksamling

Vælg:

 • System > Systemindstillinger > Metadata > Termer
  • (Se evt. "Hjælp til denne side," når du står her)
  • Opret en term ved at vælge Tilføj term.

Det er tanken at man typisk vil opdele sin linksamling i flere mindre kategorier: F.eks. Nyheder, databaser osv. Eller måske sortere links efter emner: Økonomi, Jura, Politik etc.

 • Markér for Lister for at publicere under linksamling. Termens navn vil hermed optræde som overskrift/kategori i linksamlingen.
 • Markér for Push, hvis alle automatisk skal se de links der er knyttet til denne term.

 

3) Tredje trin: Oprettelse og vedligeholdelse af poster til linksamlingen

 • Vælg: (Søg >) Metadata > Ny record
  • Vælg den rigtige maske i MARC-editoren: Link
  • Udfyld de relevante felter, herunder URL/link nederst i 856
  • Tryk Gem

Når posten er gemt og bliver vist:

 • Klik på "lagkage-"ikon (tre vandrette streger) til højre ved en post og vælg Objekter
 • Fra objektoversigten vælg: Metadata > Tilføj term
 • Fra oversigten over oprettede termer:
  • Kik på det midterste ikon: Anvend denne term som push-term
  • Sæt herefter flueben ved Lister

Posten vil nu optræde med sin titel i den aktiverede linksamling på portalen og under den overskrift, som er angivet med termen.

 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning
Drevet af Zendesk