Registrering af nye materialer

 Registrering af ny post i MARC-format:

 • Fra OPAC (søg > Simpelt): Klik Metadata > Ny record
 • Her åbner en MARC-editor
 • Vælg den relevante maske ud fra materialetype øverst i midten
 • Udfyld relevante felter og tryk Gem (lille skrift øverst)
 • Klik på knap 'Se' øverst for at se posten

 

Editor:

I editor er de fleste felter lukkede som standard. Man klikke på + for at åbne og udfylde et felt.

Man kan vælge at få vist alle felter åbne som standard. Det gør man her:

 • System > Systemindstillinger > Metadata > Metadatafunktioner
 • Vælg den relevante samling og klik for at redigere til højre
 • Flueben ud for "kollaps" betyder at editor vises med de fleste felter lukkede.

Øverst til højre i editor kan man vælge format. Hvis man vælger 'Marc', vises posten i rent MARC-format. Man kan redigere posten i dette format: tilføje felter, slette og ændre indhold osv.

I MARC-formatet i editor kan man også copy-paste MARC-data kopieret fra andre baser.

 

Eksemplar:

 • Find posten i OPAC
 • Klik på "lagkage-"ikon (tre vandrette streger) til højre ved en post og vælg: Objekter
 • Der åbner en "objektoversigt" knyttet til titlen: Vælg blå knap Tilføj
 • Udfyld relevante felter:
 • Markér evt. for Nyhedsliste

Materialet bliver vist på nyhedsliste på portal i det antal dage der er angivet her:

 • System > Systemindstillinger > Beskrivelse > Enhed

 

Kopiering af post fra ekstern base:

Se her.

 

Automatisk høst af poster:

Se her.

 

Kilder/Databaser:

De to sidstnævnte metoder til registrering kræver opsætning af de biblioteker og databaser (kilder), man ønsker at hente poster fra. Se her.

 

 

 

 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning
Drevet af Zendesk