Slet eller kassér: Bøger og tidsskrifter, poster og eksemplarer

Når man skal slette eller kassere et materiale, bør man tage udgangspunkt i eksemplaret.

 • Vælg eksemplaroversigten for titlen:
  • Klik på "lagkage-"ikon (tre vandrette streger) til højre ved en post og vælg Objekter
 • Sæt flueben til venstre ud for et eller flere eksemplarer og tryk på rød knap: Slet
  • Kassér: Eksemplaret kasseres, men data om udlån bevares til rapporter og statistik
  • Slet: Eksemplaret slettes, og al tilhørende lånehistorik mm. slettes.
 • Kun hvis man kasserer, bliver der sendt en slettepost til Netpunkt ved den efterfølgende upload til DANBIB.
 • Man kan ikke kassere eller slette eksemplarer som er udlånt eller reserveret.

 

Kassering af større mængde bøger

 • Vælg: System > Systemindstillinger > Data > Flyt eksemplarer
 • Vælg: Kassér
 • Aflæs stregkoder

Hvis der kun er ét eksemplar knyttet til den bibliografiske post, kasseres både eksemplar og post. Lånehistorik mv. gemmes.

 

Fjernelse af en "tom" post uden eksemplarer

To veje:

 1. Fra objektoversigt, hvorfra eksemplarer evt. er slettet som beskrevet ovenfor, vil der være en knap "Kassér metadata" ved tomme poster uden eksemplarer.
 2. Find posten frem i OPAC
  • Klik på "lagkage-"ikon (tre vandrette streger) til højre ved en post og vælg Metadata
  • I editoren er der øverst en knap til sletning. Den vises kun, når posten er uden eksemplarer. Når man klikker her, får man mulighed får at
   • Slette: Al historik slettes også
   • Kassere: Historik gemmes

 

Tidsskrifter

 • Slet først alle hæfter/eksemplarer af tidsskriftet. Det kan gøres fra oversigten over hæfter/objekter:
  • Klik på "lagkage-"ikon (tre vandrette streger) til højre ved en post og vælg Objekter
 • Slet derefter abonnementsoplysninger:
  • Klik til højre for titlen i tidsskriftsoversigten for at redigere.
 • Find posten frem igen og slet den tomme post som beskrevet ovenfor

 

 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning
Drevet af Zendesk