Fornyelse og forlængelse af lån

Mulighed for fornyelser sættes generelt på lånereglen:

  • System > Systemindstillinger > Skranke > Regler

Klik på redigér ud for en regel (eller klik for at oprette ny regel).

  • Der er et felt der kan markeres for "Ej fornyelse", hvis biblioteket ikke tillader det for slutbrugere.
  • I feltet "Max antal fornyelser" angiver man det antal fornyelser, man tillader.
    • Vær opmærksom på at 0 betyder, at der ikke er loft over antal fornyelser (max=0).
  • I feltet "forny før udløb" sætter man det antal dage før lånetidens udløb, hvor fornyelse skal være mulig.

Herefter kan man i oversigten over rettigheder hhv. åbne og lukke for, at brugergrupper kan forny selv fra deres kontooversigt. Se mere om rettigheder her.

 

Bibliotekaren kan altid "forny" ved at forlænge, dvs. ved at ændre afleveringsdato for et lån: Klik på forfaldsdato ud for et lån i brugerens kontooversigt.

En forlængelse tæller ikke som en fornyelse i forhold til det maksimalt tilladte antal fornyelser på lånereglen.

 

Se om fornyelse af fjernlån her.

 

 

 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning
Drevet af Zendesk