Bogforsider

 

Alt efter de rettigheder biblioteket har til at vise bogforsider, dvs. de rettighedsaftaler biblioteket eller den institution eller organisation det er en del af, har indgået, kan man vælge enten at vise bogforsider til hver post i OPAC'en eller vise et materialeikon i stedet for en bogforside.

 

For at vise forsidebilleder i en hitliste eller en post skal man checke et felt her:

 • System > Systemindstillinger > Søg > Definér søgeinterface
  • Tryk på ikon til højre for at redigere og se feltet "Vis cover".

Man kan vælge mellem følgende indstillinger:

 • Alle: Til biblioteker der er del af en organisation, der har rettigheder til at vise forsider på egne hjemmesider
 • Ingen: Der vises ikke forsider i OPAC
 • Egne covers : Kun egne uploadede Covers vises i OPAC, jvf. nedenfor
 • "Frie": Egne og udenlandske Covers (Amazon og LibraryThing) vises i OPAC
 • Danske: Kun forsider fra DBC vises.

 

Hvis man abonnerer på DBC's coverservice, markerer man også dette felt og angiver login (brugernavn og kodeord hos DBC adskilt af #) i feltet nedenfor.

 

Upload af nye covers

Man uploader coverfil i forbindelse med registrering af en ny titel i editoren. Eller ved redigering af en allerede oprettet post i editor.

Her vil der optræde et element øverst til højre, når der er hentet en post med ISBN-nr. over i editor, eller når man selv angivet et tal i ISBN-feltet.

Hvis cover allerede findes i basen, vises det. Alternativt har man mulighed for at uploade ny fil. Filnavnet har ikke nogen betydning. Ved upload vil filen blive gemt med postens ISBN-nr. som nyt filnavn. 

 

Forsidebilleder til materialer uden ISBN

Hvis man registrerer særlige materialer uden ISBN eller f.eks. egne rapporter eller hovedopgaver, kan man tilknytte et forsidebillede på følgende måde:

 

1)

 • System > Systemindstillinger > Data > Upload dokument
  • Vælg URL-connector = covers
  • Upload fil

2)

Gå derefter til editor til registrering af posten:

 • Skriv navnet på den fil du har uploadet, i 856*y 

 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning
Drevet af Zendesk