Samling: Filialer, afdelinger, kontorer mv.

Se også tutorial i Reindex:

  • Hjælp > Hjælp+ > Afdelinger

 

Man bruger oplysninger om bibliotekets samling til at præcisere, hvor materialer og brugere hører hjemme. Dvs. hvis biblioteket har materiale stående mere end ét sted, eller hvis der er brug for at skelne mellem brugere i forskellige afdelinger.

Betegnelserne for de forskellige dele af samlingen bør afspejle den virkelige verden, så de er genkendelige for brugerne.

Oversigten over bibliotekets samling (afdelinger/kontorer) finder du her:

  • System > Systemindstillinger > Beskrivelse > Samling

Klik på ikon til højre ud for en samling for at se en hyldeliste.

Klik på ikon til højre ud for en samling for at redigere oplysningerne om samlingen. Her kan du bl.a. også slette den del af samlingen (hvis der ikke er knyttet materialer eller brugere til den).

 

Klik på blå knap øverst for at tilføje ny afdeling/samling/lokation.

Dele af samlingen kan være ordnet i et tænkt hierarki med indtil fire niveauer. Når du opretter en ny afdeling bør den placeres på det rigtige niveau i hierarkiet, evt. som del af en anden afdeling.

Det tal man angiver i feltet "Sortering", bestemmer bl.a. prioriteringen af afdelingen ved automatisk dannelse af cirkulationslister til tidsskriftscirkulation.

 

Virtuel samling

Se her.

 

Brugere

Brugere kan tilhøre en afdeling eller et kontor, hvis betegnelserne er oprettet under samlingsoplysninger.

Brugere søger default kun i deres egen del af samlingen. Dvs. brugere der tilhører en samling med betegnelsen "Århus", søger kun i materialer (eksemplarer) der hører hjemme i "Århus".

Man kan vælge at alle brugere skal søge default i hele samlingen/alle afdelinger:

  • System > Systemindstillinger > Søg > Definér søgeinterface
  • Klik for at redigere
  • Markér feltet "Søg i alle samlinger" og tryk for at gemme indstilling.

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning
Drevet af Zendesk