Fjernlån: opsætning

Denne vejledning handler om håndtering af fjernlån via DANBIB. Den forudsætter at biblioteket betaler licens hos DBC.

Vedr. håndtering af fjernlån fra biblioteker udenfor det danske lånesamarbejde, se her.

Fjernlån i Reindex fokuserer på hjemtagning af lån fra andre biblioteker. Vejledningen nedenfor tager endvidere udgangspunkt i at bibliotekaren håndterer bestilling på vegne af låneren.

Udlån til andre biblioteker håndteres som almindeligt udlån.

Se her om modtagelse og behandling af fjernlånsbestillinger til eget bibliotek fra andre biblioteker eller almindelige brugere via bibliotek.dk.

Vær opmærksom på at fjernlån mange steder i Reindex omtales som ILL (Interlibrary Loan).

Se også tutorial om fjernlån i Reindex:

 • Hjælp > Hjælp+ > Fjernlån

 

Opsætning

1) Første trin i opsætning er oprettelse af DANBIB som "leverandør" af fjernlån:

 • Tidsskrifter (i menubjælke øverst)
  • > Leverandør
   • > Tilføj

Ved oprettelse af leverandøren, skal man skrive følgende i udvalgte felter:

 • Kode: Danbib
 • Navn: DBC OpenOrder
 • KundeNr: Biblioteksnummer
 • Sprog: Vælg dansk
 • Leverandør Rolle: Vælg "Danbib Open Order"
 • Endpoint: https://openorder.addi.dk/3.0?wsdl
 • Login: Biblioteksnummer og kode til DANBIB adskilt af # (Biblioteksnummer#kodeord)

Hvis biblioteket har flere filialer med hver sit biblioteksnummer, skal man oprette en "leverandør" for hvert biblioteksnummer. I det øverste felt Kode kalder man leverandøren noget forskelligt for hver filial.

 

2) Næste trin drejer sig om ændring i systemindstillinger:

 • System > Systemindstillinger > Skranke > Fjernlån > Klik redigér til højre

I feltet "Dansk ILL profil" nederst vælger man den leverandør, man netop har oprettet.

 

3) Sidste trin: DANBIB skal sættes op som "kilde" til samsøgning i Reindex. Se hvordan her.

 

Se om bestilling og håndtering af fjernlånsmaterialer her

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning
Drevet af Zendesk