OPAC

 

OPAC betyder Online Public Access Catalogue. Det er en søgeindgang til katalogen.

Vi skelner mellem Portal, som er bibliotekets hjemmeside/forside med information og tjenester til brugere, og OPAC som er søgeinterface til bibliotekets samlinger og evt. andre biblioteker og ressourcer.

 

Åben portal

I forbindelse med opstart aftaler Reindex og biblioteket, om bibliotekets OPAC og Portal skal være åben for brugere der ikke er logget ind. Dvs. om det skal være muligt at søge i bibliotekets samling uden login. 

 

Opsætning

Man kan i vidt omfang sætte indstillinger for sin OPAC i Reindex. Skriv gerne til os hvis du har brug for hjælp til at aktivere visning af et felt i dine poster, til- eller fravælge facetter eller f.eks. ændre rækkefølgen af de viste facetter.

I bibliotekets indstillinger for OPAC kan man bl.a.:

 • Definere om et søgeresultat skal vises med eller uden facetter
 • Definere hvilke facetter der evt. skal vises
 • Definere rækkefølge på facetter
 • Definere hvilke felter fra bibliotekets poster der skal vises i hitliste og fuldt visningsformat mv.

(Læs om samsøgning i andre biblioteker og baser).

 

Generelle indstillinger

 • System > Systemindstillinger > Søg > Definér søgeinterface

Klik på Redigér til højre ud for den relevante samling. Det er her man definerer en række generelle indstillinger for OPAC såsom hits pr. side, standard sortering, visningsformat mm.

Se forklaring til de øvrige felter og indstillingsmuligheder under "Hjælp til denne side".

Nederst er et felt hvor man definerer, hvad der vises når brugere går til OPAC. Man kan vælge at vise enten et tomt søgefelt eller alle poster fra nyhedslisten.

 

Visningsformater

 • System > Systemindstillinger > Søg > Definér søgeinterface
  • Klik på globus-ikon yderst til højre for den relevante samling
  • (Se Hjælp til denne side)

Her kan man vælge, hvilke felter fra ens poster der skal vises som facetter i den facetterede søgning, og hvilke felter der skal vises i hhv. et søgeresultat med flere hits og en visning af en fuld post.

Klik til højre for at redigere et konkret felt. 

 • Markering ved Hitliste betyder at feltet vises i et søgeresultat med flere poster
 • Markering ved Facet betyder at feltet optræder som facet i venstre panel af den facetterede søgning
 • Markering ved Fuldt format betyder at feltet vises, når posten vises i fuldt format: Ved klik på titel i hitliste

Man vælger også sorteringen af felter. Værdien i feltet sortering angiver en rækkefølge. Lave tal = høj sortering. Det er samme sortering der gælder for den orden facetterne bliver vist i, og den orden felter optræder i i en postvisning.

 

Læs mere om indstillinger for den avancerede søgning.

 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning
Drevet af Zendesk