Termer

 

Se også tutorial om informationsprofiler:

 • Hjælp > Hjælp+ > Informationsprofiler (Termer)

 

Termer bruger man, hvis man f.eks. vil oprette en linksamling til portalen eller arbejde med emnebaserede nyheds- eller materialelister.

Termer bruges også til at placere en titel under et bestemt fag til oversigter over bogkældermaterialer i booking-systemet.

Termer er emneord o.l. som man knytter til en post. Man vedligeholder sine termer her:

 • System > Systemindstillinger > Metadata > Termer
  • (Se Hjælp til denne side)

Man knytter en term til en konkret post ved at stå på objektoversigten til posten og vælge:

 • Metadata (i menubjælke øverst)
  • > Tilføj Term

Fra oversigten over oprettede termer kan man herefter knytte en eller flere termer til posten. Samtidig bestemmer man, om der er tale om:

 • En "Pull"-term: Brugere skal selv vælge om de vil abonnere på eller se materialer knyttet til dette emne.
 • En "Push"-term: Biblioteket viser alle brugere materialer knyttet til dette emne.
 • En term til en liste, f.eks. en linksamling eller en emne- eller nyhedsliste.
 • En term til brug på portal, dvs. som overskrift eller kategori på f.eks. en linksamling.

 

 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning
Drevet af Zendesk