Redigering af meddelelser

Man kan ændre teksten i de breve, mails og SMS'er man sender ud som hjemkaldelser, regninger og andet. Det foregår samme sted som man ændrer tekster på f.eks. portalen.

 

Man kan ændre udseendet af f.eks. breve og mails. Det foregår her:

  • System > Systemindstillinger > Brugere > Definér notifikationer

Her vælger man, hvilken "metode" (brev, mail, SMS) der er den foretrukne for hver type meddelelse.

Klik på ikon for at redigere meddelelsen til højre.

(Vær opmærksom på, at man også kan definere en rykkemetode for hver brugergruppe; se mere her).

Man kan også til- og fravælge de elementer der indgår i meddelelsen.

Klik på ikon yderst til højre for en meddelelse. Her kan man aktivere hhv. deaktivere de data eller informationer der er vist i meddelelsen.

(Se evt. hjælp til denne side).

 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning
Drevet af Zendesk