Maske

Når man åbner MARC-editoren for at registrere en ny post, kan man øverst vælge maske.

Maskerne viser de mest relevante MARC-felter for den pågældende materialetype.

Man kan redigere sine masker, dvs. til- og fravælge standardfelter til maskerne her:

 • System > Systemindstillinger > Metadata > Masker
 • Klik på hjerte-ikon yderst til højre ud for en materialetype for at tilvælge nye felter til masken.
 • Klik på midterste ikon for at se eksisterende felter i masken
  • I det nye vindue der åbner:
   • Klik på X til højre for at fjerne delfelt fra masken
   • Klik på første ikon til højre for at ændre eller tilføje standardindhold i feltet
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning
Drevet af Zendesk