Samsøgning i DBC's databrønd

 

Denne artikel handler om samsøgning i udvalgte kilder i DBC's databrønd.

Du kan læse andetsteds om samsøgning med henblik på download af poster og registrering af nye materialer.

 

DBC's databrønd indeholder en række kilder, som biblioteket kan gøre tilgængelige for almindelige lånere via samsøgning fra bibliotekets OPAC.

Det kræver to ting:

 1. Oprettelse af en brøndprofil i VIP-basen
 2. Aktivering af en kilde til samsøgning i den profil i Reindex

 

1) I Reindex kan man finde en generel vejledning til oprettelse af en brøndprofil i VIP-basen:

 • Hjælp > Hjælp+ > Danbib

Den profil man opretter i VIP-basen, skal have samme navn som kilden henviser til i opsætningen i Reindex, jvf. nedenfor.

Kontakt evt. også DBC's kundeservice for at få hjælp til dette.

Når man vælger blandt de mange kilder i Brønden såsom Faktaklink, eReolen, Litteratursiden, Filmstriben, tidsskrifts- eller avisartikler, udvalgte pakker fra EBSCO mm., skal man:

 • sikre sig at det giver mening for lånerne at få vist disse ressourcer i en samsøgning.
 • sikre sig at lånerne har adgang til ressourcerne på en nem måde, når de f.eks. klikker på et link i den viste post.
 • sikre sig at biblioteket har en procedure for behandling af f.eks. ønsker om bestilling af artikler eller fjernlån af materialer, hvis dette er inkluderet i den brøndprofil man tilbyder sine lånere.

 

2) I Reindex skal man aktivere en kilde der matcher den brøndprofil man har oprettet i VIP-basen:

 • System
  • > Interface
   • > Kilder
 • Vælg Fokus = Union Catalogues øverst til venstre
 • Klik på pil til højre ud for f.eks. "Brøndprofil 1"

Brøndprofil 1 vises nu blandt de aktiverede kilde: Fokus = Aktiv.

Man kan omdøbe profilen, så den har et navn der giver mening for lånerne, når de til- eller fravælger den ved søgninger:

 • Klik til højre på globusikon i listen over aktive kilder.

Profilen skal redigeres, så den peger på brøndprofil i VIP-basen, og så den stemmer med bibliotekets ønsker:

 • I listen over aktive kilder, klik på første ikon til højre for at redigere kilden:
  • I feltet Konto angiver man biblioteksnummer og kodeord med et #-tegn imellem.
  • I feltet Rettigheder angiver man hvilke brugere der skal kunne vælge kilden til samsøgning i bibliotekets OPAC.
   • Hvis man sætter flueben øverst ved Standard, er kilde aktiv som default og skal evt. fravælges af brugerne når de søger.
  • I feltet Profil angiver man det navn man har givet brøndprofilen i VIP-basen.

 

 

 

 

 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning
Drevet af Zendesk