Avanceret søgning

 

Med version 3.14 fra august 2022 er den avancerede søgning blevet opdateret og integreret i OPAC'en.

Hvis man vil tilbyde avanceret søgning til bibliotekets brugere, skal man aktivere rettigheden permitadvsearch.

 

Man kan i vidt omfang tilpasse den avancerede søgning til bibliotekets og lånernes ønsker og behov.

Man kan vælge:

  • hvor mange og hvilke felter der skal tilbydes
  • hvilken søgekode der skal ligge til grund for søgning ud fra hvert felt
  • rækkefølgen af felter
  • den logiske operator mellem felterne
  • hvorvidt lånernes indtastning i hvert felt skal følges af automatisk trunkering eller ej.

 

Opsætning finder man her:

  • System > Systemindstillinger > Definér søgeinterface
    • > Vælg midterste ikon til højre: Snitflade for avanceret søgning

 

Læs om generelle indstillinger for OPAC, herunder visning af poster.

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning
Drevet af Zendesk